PROJEKTID

EAS innovatsiooniosak

Õlletootmise jäägi õlleraba väärindamine.

Projekti periood
1.09.2021- 31.05.2022

Eesmärk
Õlleraba kasutatakse jätkuvalt loomasöödana ja biogaasi tootmisel. Inimtoiduna kasutatakse
kõige rohkem õllerabast valmistatud jahu pagaritoodetes. Sensoorselt on leitud sobivaks
õllerabasisalduseks pagaritoodetes 5-10%. Leida võimalusi õlleraba väärindamiseks ja
retseptide välja töötamiseks koos Eesti Maaülikooliga.

Tulemus
Testide käigus katsetas Eesti Maaülikool kokku suurel hulgal erinevaid retsepte ja maitseid
kuidas õlleraba kasutada. Katsete tulemusena suudeti õlleraba osakaal küpsistes viia 64%.
Eesti Maaülikool andis meile üle lõpparuande, mis sisaldab retsepte ja tehnilisi lahendusi
õlleraba töötlemiseks. Hetkel käivad läbirääkimised 2 pagaritöökojaga, et leida küpsiste ja
krõpsude tootja. Projekti kogumaksumus oli 5919 €.

Projektis osalejad

Eesti Maaülikool ja Nuustaku Pruulikoda OÜ.

PRIA Leader

I etapp müügihaagise soetamine

Projekti periood
2018- 2019

II etapp pruulikoja sisseseade soetamine

Projekti periood
2019- 2021

III etapp pruulikoja tootmisvõimsuse tõstmine

Projekti periood
2021- 2023

Shopping Cart